Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
22 czerwca 2020
Wytyczne epidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku publikuje wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na otwartym powietrzu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z planów zabaw i ich opiekunów.

Pliki do pobrania: