Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
12 października 2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Zawiadamia się strony postępowania że dokumentacja zebrana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku PKP PLK S.A. Centrala Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa" dostępna jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, przy ul. Bazylianówka 46 I piętro, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu pod nr tel. 81 71 06 500.

Pliki do pobrania: