Zastępca Burmistrza

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)Marek Banaszek

Urodził się 13 czerwca 1964 roku w Otwocku. Od 1966 roku mieszka w Józefowie.

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr inż. budownictwa.
Ukończył w 1999 roku Studium Samorządu Terytorialnego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada uprawnienia budowlane i jest na liście rzeczoznawców budowlanych RP.
Ma aplikację administracyjną w zakresie administracji rządowej.

Kariera zawodowa

Wieloletni członek Izby Inżynierów Budownictwa.
W latach 1991 - 1999 pracował w administracji budowlanej w Urzędzie Rejonowym w Otwocku.
Przez 3 lata zajmował stanowisko dyrektorskie w firmie budowlanej.
Od 2002 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Józefowa.

Podległe referaty:

  • Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  • Gospodarki Komunalnej,
  • Jednostka Realizująca Projekt Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Józefowie,
  • Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (w zakresie ochrony środowiska).

Kontakt

Przyjmuje Interesantów w każdy poniedziałek w godz. 13:00 - 15:00. Wymagane jest umówienie telefoniczne.

Sekretariat
Tel.: 22 779 00 25
Fax.: 22 789 51 02
E-mail: um.sekretariat@jozefow.pl