Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Biuro Obsługi Klienta Radca Prawny Stanowisko ds. Infrastruktury Społecznej Referat Świadczeń Rodzinnych Stanowisko ds. Obronnych, Obrony cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Stanowisko ds. Kontroli Wewnetrznej Urząd Stanu Cywilnego Straż Miejska Referat Ewidencji Ludności Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w zakresie zamówień publicznych Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej Audytor Wewnetrzny Referat Informatyki Referat Administracji i Kadr Referat Realizacji Budżetu Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej Referat Windykacji Należności Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Referat Realizacji Projektów Referat Gospodarki Komunalnej Referat Geodezji i Gospodarki Nieuchomościami Referat Zagospodarowania Przestrzennego Zastępca Burmistrza Burmistrz


Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, ponoszących odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Referat Administracji i Kadr (AiK),
 2. Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej (RiPG),
 3. Biuro Obsługi Klienta (BOK),
 4. Urząd Stanu Cywilnego (USC),
 5. Referat Ewidencji Ludności (EL),
 6. Referat Windykacji Należności (WN),
 7. Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej (WiKP),
 8. Referat Realizacji Budżetu (RB),
 9. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GiGN),
 10. Referat Zagospodarowania Przestrzennego (ZP),
 11. Referat Gospodarki Komunalnej (GK),
 12. Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (POŚ),
 13. Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (OKZiS),
 14. Referat Świadczeń Rodzinnych (ŚR),
 15. Referat Informatyki (IN),
 16. Referat Realizacji Projektów (RP),
 17. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO),
 18. Audytor Wewnętrzny (AW),
 19. Radca Prawny (RP),
 20. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (KW),
 21. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (SOiZK),
 22. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OIN),
 23. Stanowisko ds. Infrastruktury Społecznej (IS).

W skład Urzędu wchodzi Straż Miejska (SM), działająca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779), na czele której stoi Komendant Straży.