Przewodniczący

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)


 

Mariusz Batorski

W Józefowie mieszka od 2004 roku. Ma żonę Annę i dwie córki - Magdę i Agnieszkę.

 

Wykształcenie

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. 

 

Kariera zawodowa

Od 22 lat jest właścicielem firmy poligraficznej.

Radny VI i VII Kadencji Rady Miasta, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Współorganizator i współpomysłodawca akcji Gwiazdobranie i Dawanie, inicjator referendum NIE dla przyłączenia Józefowa do Warszawy, organizator akcji NIE dla Podziału Józefowa przez PKP, członek zarządu Forum Chrześcijańskiego. 

 

Zadania

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, a w szczególności:
 
- reprezentuje Radę na zewnątrz,
- zwołuje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- sprawuje policję sesyjną,
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- podpisuje uchwały Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
- składa w imieniu Rady oświadczenia prasie w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,
- przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg.


Kontakt

Przyjmuje mieszkańców w Radzie Miasta po uprzednim umówieniu.
mariusz.batorski@dlamiasta.pl

Sekretariat
Tel.: 22 779-00-27
E-mail: m.wronska@jozefow.pl