Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXIII
data: 22 sierpnia 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (72.12 KB)

                      Józefów, 22 sierpnia 2016 r.                              

                                                                                                                                                                                                                             

                             Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Józefowa.

      Sesja odbędzie 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024.
 5.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 6. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną na uchwałę Nr 174/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 marca 2016 r
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Józefowie dla terenu położonego w rejonie ul. Wyszyńskiego i Świderskiej.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 10. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 11. Wnioski i interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.                                                                                                       

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska