Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XXXVII
data: 20 lipca 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (78.06 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (30419.72 KB)

 

                                                                                                      Józefów, 20 lipca 2017 r.                          

                                                                                                                                   

   

                     Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Józefowa.

      Sesja  odbędzie się  28 lipca 2017 r. (piątek) o godzinie 14.00                           

       w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

     Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia     16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olafa Palmego w Józefowie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w celu wspólnej realizacji projektu edukacyjnego pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów na Mazowszu” pomiędzy Miastem Józefów a Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Gmina Wieliszew, Miastem Zielonką i Miastem Piastów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Wańkowicza (w obr. 31 dz. ew. nr 27/8 i nr 29/2).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 17. Wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miasta Józefowa.

                                                                                                             Wiceprzewodniczący

                                                                                                             Rady Miasta Józefowa                                                                                                                                                                                                                       Marianna  Jakubowska