Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XLVII
data: 18 kwietnia 2018
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (149.93 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (34403.63 KB)

Józefów, 18 kwietnia 2018 r.                        

                                                                                                                                   

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLVII sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00.

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r.
  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie aktywów trwałych.
 7. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości położonej w Józefowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży, należącego do Gminy Miasta Józefowa, udziału 1/3 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Józefowie przy ul. Sikorskiego 81 (dz. ew. nr 10/2 w obr. 38).
 9. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w obrębie 20.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 11. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 12. Wnioski i interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

Cezary Łukaszewski