Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXI
data: 23 marca 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (81.23 KB)
Józefów, 23 marca 2017 r.
 
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 31 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa.
8. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
9. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto Józefów.
10. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez miasto Józefów.
11. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie inwestycji oświatowych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
13. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
14.Wnioski i interpelacje radnych.
15.Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski