Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XII
data: 18 września 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (59.83 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (36176.06 KB)

         Józefów,  17 września  2015 r.                              

                                                                                                                                                                                                                           

                                 Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XII sesję Rady Miasta Józefowa. Sesja  odbędzie się 25 września 2015  roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XI sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015-2024.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie powiatowej drogi publicznej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pt. „Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż Miasto Józefów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefów”.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 17. Wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miasta Józefowa.

          

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

                                                                                                            Cezary Łukaszewski