Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXII
data: 21 lipca 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (103.86 KB)

                             Józefów,  20 lipca 2016 r.                             

                                                                                                                                   

 

    Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXII sesję Rady Miasta Józefowa.

                          Sesja  odbędzie się  28 lipca 2016  roku (czwartek) o godzinie  14.00                                

  w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024.
  5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego.
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia”.
  8. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 40 roku życia”.
  9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.

10.  Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa , położonych w Józefowie (w obr. nr 22, nr 45,nr 48).

11.  Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa , położonych w Józefowie w obr. 24.

12.  Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa , położonych w Józefowie w obr. 22.

13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie – dz. ew. 103/2 w obr. 36.

14.  Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 42A (dz.ew. nr 57/6 w obr.25).

15.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.

16.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.

17.Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

18. Wnioski i interpelacje radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa.

 

            Wiceprzewodnicząca

             Rady Miasta Józefowa

             Marianna Jakubowska