Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXIII
data: 23 sierpnia 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (72.12 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (28494.29 KB)
Józefów, 22 sierpnia 2016 r.
 
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18
grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata
2016-2024.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia
odpowiedzi na skargę wniesioną na uchwałę Nr 174/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z
dnia 24 marca 2016 r
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Józefowie dla terenu położonego w rejonie ul. Wyszyńskiego i
Świderskiej.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-
2023.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
10. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska