Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXV
data: 20 października 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (62.1 KB)

                              Józefów, 20 października 2016 r.                             

                                                                                                                                 

    Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Miasta Józefowa.

     Sesja  odbędzie się  28 października 2016  roku (piątek) o godzinie  14.00                                

 w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu na częściach nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Piaskowej 9/11 i ul. Kard. Wyszyńskiego 51, stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa na rzecz użytkownika wieczystego.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
 9. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2017.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 12. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 13. Wnioski i interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski