Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja VIII
data: 2 czerwca 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (73.97 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (22483.69 KB)
Józefów, 1 czerwca 2015 roku
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta
Józefowa na 2015 rok.
5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2014 r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa
za 2014 rok:
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Józefowa za 2014 rok,
c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2014 rok,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Józefowa za 2014 rok.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
8. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

                                                                                             

Sesja IX
data: 18 czerwca 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (72.58 KB)

                                                                                                Józefów, 17 czerwca  2015 r.       

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję uroczystą sesję Rady Miasta Józefowa z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego.

Sesja  odbędzie się  21 czerwca 2015 roku (niedziela) o godzinie 15.00

w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

 

Porządek obrad:

                                    

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta.
  3. Film o Józefowie.
  4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Józefowa.
  5. Wręczenie aktów nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.
  6. Zamknięcie obrad  sesji.
  7. Występ barda Solidarności Macieja Pietrzyka.

 

Po sesji odbędą się występy artystyczne na skwerze Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

                                                                                                            Cezary Łukaszewski