Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XI
data: 17 lipca 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (61.79 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (30713.06 KB)

                                                                                                                     Józefów,  16 lipca 2015 r.    

                                                                                                                                                                                                                           

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XI sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja  odbędzie się 27 lipca 2015  roku (poniedziałek) o godzinie 14.00  w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  X sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015-2024.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 438/VI/2014 Rady Miasta z dnia         30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. Św. Jana Pawła II w Józefowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi bez nazwy – dz. ew. nr 31/5 w obr. 50.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji     informacji o kandydatach na ławników.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 17. Wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

                                                                                                                Cezary Łukaszewski