Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja II
data: 5 grudnia 2014
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (543.02 KB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. o zwołaniu sesji Rady Miasta Józefowa w dniu 9 grudnia 2014 r.

Sesja III
data: 11 grudnia 2014
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (74.14 KB)

                             Józefów, 11 grudnia 2014 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 19 grudnia 2014 r. (piątek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia aktualizacji programu usuwania azbestu.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. „Stomatologiczna
opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2015
rok.”
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Józefowa.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej Rady Miasta Józefowa.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Józefowa.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Józefowa.
12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Józefowa.
13. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Józefowa.
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 445/II/98 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 maja
1998 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem –
pismo samorządowe”.
15. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Józefowa.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
17. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
18. Wnioski i interpelacje radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad III sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
                                                                        Cezary Łukaszewski