Kalendarium Miasta od 1962 r.

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
 • 1962

  • Decyzją Rady Państwa Józefów otrzymuje prawa miejskie. Józefów był wówczas miastem jedynie z nazwy. Domy w przeważającej większości były drewniane, ulice piaszczyste, brak kanalizacji i wodociągów. Józefów liczył wówczas 17 tysięcy mieszkańców. W latach 70-tych i 80-tych liczba mieszkańców zmniejszyła się do 14 tysięcy. Powodem był ich odpływ do Legionowa, Otwocka oraz Warszawy, w związku z rozwijającym się tam wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym.
  • 12 września 1962 r. w lokalu Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza odbyła się pierwsza uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej w Józefowie.
 • 1964

  • Powstała, funkcjonująca do dzisiaj, pierwsza Spółdzielnia Mieszkaniowa. W latach 1963 – 1966 zbudowano sześć, 4-piętrowych bloków ze 115 mieszkaniami. Osiedle, pierwotnie nazwane im. „XX-lecia PRL”, w latach późniejszych poddano modernizacji.
  • Wybudowano i otwarto księgarnię przy ul. Świerczewskiego (obecna Marszałka Piłsudskiego).
 • 1965

  • Wybudowano Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Głównej. Otaczało wówczas opieką 250 dzieci z całego województwa stołecznego. W latach 1978-1979 placówka istniała jako Dom Dziecka. Następnie od 1979 r. jako Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a od 2006 r. ma status Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

 • 1966

  • Powstał Ośrodek Zdrowia przy ul. Skłodowskiej. Wcześniej siedziba Ośrodka Zdrowia znajdowała się w budynku przy ul. Świerczewskiego 97 (obecnie Generała Sikorskiego).
 • 1967

  • Pierwszą ulicą, która została utwardzona asfaltem była ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Marszałka Piłsudskiego).
 • 1968

  • Wybudowano Hotel „Pod Dębami”.
 • 1969

  • Wybudowano Pomnik Żołnierzy AK przy ul. Słonecznej.
 • 1973

  • Wybudowano Miejski Ośrodek Kultury (w większości w czynie społecznym). Pierwszym dyrektorem była Mirosława Mizerska, następnie Janusz Czarnocki, Grzegorz Kopański, Izabella Skrzyniarz, Waldemar Walisiak, Wiesława Tombacher, Iwona Machalska. Obecnie dyrektorem jest Danuta Wojciechowska.
  • Wybudowano wiadukt nad torami kolejowymi oraz ul.Wiązowską w obecnym kształcie.
  • Wybudowano most na rzece Mienia.
 • 1974

  • Rozpoczęto gazyfikację miasta. Wzdłuż ul. Świerczewskiego (obecnie Sikorskiego) wybudowano główny ciąg gazowy długości 3,6 km, który prowadził od Otwocka pod dnem rzeki Świder w okolicach mostu kolejkowego do Warszawy. Pozwoliło to na wybudowanie sieci ulicznej w ramach społecznych komitetów gazyfikacyjnych (dofinansowanie 70% ze środków budżetu państwa). W sumie zarejestrowanych zostało ponad dwadzieścia społecznych komitetów gazowych. Do największych obszarowo, zaliczano SKG Michalin Zachodni i SKG Józefów Zachodni.
 • 1975

  • W roku 1975 r. przeprowadzona została reforma administracyjna polski. Zlikwidowano 314 powiatów, a w miejsce 17 województw wprowadzono nowy podział na 49 województw.
 • 1977

  • Wybudowano Zakład Gazu Płynnego MINOL.
  • Budowa Pomnika Lotników Alianckich na Górze Lotników. Inicjatorem i autorem pomnika był Bronisław Kowalski – naoczny świadek zdarzenia z 15 sierpnia 1944 r., kiedy to w józefowskim lesie rozbił się jeden z samolotów wojsk alianckich, lecący na pomoc Powstańcom Warszawskim.
 • 1979

  • Oddano do użytku budynek Spółdzielni Inwalidów „Techniczna”.
 • 1980

  • W lipcu przez Józefów przeszła trąba powietrzna o niespotykanej sile. Zniszczeniu uległo wiele budynków oraz drzew.
 • 1981

  • Opracowano Raport o Stanie Miasta.
  • Na terenie Dębinki powstała spółdzielnia mieszkaniowa SAM-81.
  • Poświęcono plac budowy kościoła p.w. św. M.M.Kolbego. Pracami związanymi z budową kościoła i organizowaniem parafii kierował ksiądz Władysław Walczewski, który został pierwszym proboszczem parafii.
 • 1982

  • Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego na placu budowy kościoła p.w. św. M. M. Kolbego. Kamień węgielny został pobrany z pieca krematoryjnego Krematorium II w Brzezince. Uroczystości przewodniczył biskup Jerzy Modzelewski.
 • 1983

  • Odsłonięto Pomnik Powstania Warszawskiego na terenie kościoła p.w. M. B. Częstochowskiej. Autorem pomnika był rzeźbiarz Dymitr Petrov.
  • Odsłonięto Pomnik Bohaterów Września na terenie cmentarza. Autorem projektu był Edmund Majkowski.
 • 1984

  • Rozpoczęto rozbudowę kościoła p.w. M. B. Częstochowskiej. Proboszczem parafii był wówczas ksiądz Zbigniew Gaszkowski.
 • 1985

  • Powstanie Przedszkola przy ul. Sobieskiego 21. Pierwsze przedszkole w Józefowie powstało w 1948 r. i mieściło się przy ul. Ku Plebanii (obecnie ulica Piotra Skargi). Drugie powstało w roku 1950 i mieściło się początkowo przy ul. Moniuszki. Następnie zostało przeniesione do budynku przy ul. Waryńskiego (obecnie budynek B urzędu Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego).
  • Miejska Rada Narodowa podjęła decyzję założenia księgi „Zasłużony Miasta Józefowa”. Do tej pory wyróżnionych tych tytułem zostało 41 osób.
   • 1985 r.: Stanisław Borowiec, Władysław Bartczak, Władysław Biegański, Władysław Firląg, Lesław Gorczyński, Stanisław Karbowski, Eugenia Korniszewska, Bronisław Kowalski, Wincenty Malinowski, Stanisław Wiśniewski, Janina Wolniewicz, Stanisław Zduński.
   • 1986 r.: Czesław Głażewski, Janusz Gutkowski, Alicja Burkowska, Stefan Kasprzak, Jan Popławski, Janina Witkowska, Mieczysław Woźniakowski, Lucyna Zubik.
   • 1987 r.: Tadeusz Balikowski, Bolesław Chocha, Józef Furmański, Stanisław Gołąb, Stanisław Kordzik, Zygmunt Kowalski, Adam Krawczyk, Marian Litwiniuk, Halina Olechnowicz, Włodzimierz Stempniewicz.
   • 1988 r.: Kazimierz Drewicz, Lucyna Dolińska, Zofia Krupa, Anna Kurek, Andrzej Rechtzygiel.
   • 1989 r.: Stanisław Jesiotr, Mieczysław Fiejko, Zbigniew Krukowski, Józef Mart, Ludwik Mastalerczuk, Stanisław Sokół.
  • Miejska Rada Narodowa podjęła decyzję założenia księgi Honorowy Obywatel Miasta – Gminy Józefów. Do tej pory wyróżnieni zostali: w 1994 r. ksiądz Zbigniew Gaszkowski; w 1996 r. ksiądz Władysław Walczewski; w 2010 r. Elwiro Michał Andriolli, a w 2012 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski.
  • Rozpoczęto budowę pierwszego budynku komunalnego przy ul. Polnej 44.
 • 1987

  • Zakończono rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie (dofinansowanie 80% ze środków budżetu państwa).
  • Oddano do użytkowania siedzibę Urzędu Miasta.
  • Wybudowano budynki kontenerowe przy ul. Leśnej 39. Powstało tam 6 kontenerów z 12 mieszkaniami.
  • Ukazało się pierwsze lokalne pismo: „Życie Józefowa” Wydane zostały trzy numery.
 • 1989

  • Rozpoczęto rozbudowę Przychodni Zdrowia.
  • Zakończono budowę pierwszego budynku komunalnego przy ul. Polnej 44. Powstało tam 20 mieszkań
 • 1990

  • 27 maja odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządu terytorialnego.
  • Oddano do użytkowania nowy budynek dla urzędu pocztowego przy ulicy Świderskiej. Wcześniej józefowska poczta mieściła się w budynku przy ul. Kościelnej (później ul. 22 Lipca, obecnie ul. 3 Maja).
  • Zakończono budowę budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego 99a na 10 mieszkań
 • 1991

  • Rozpoczęto budowę przedszkola nr 2 przy ul. Sosnowej (na tyłach Urzędu Miasta).
  • Uruchomiono komunikację miejską.
  • Powstało Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie.
  • Powstała Szkoła Muzyczna Bartłomieja Budzyńskiego. Uprawnienia szkoły publicznej otrzymuje w 1993 r.
 • 1992

  • 1 marca 1992 r. odbyło się referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. Referendum okazało się nieskuteczne.
  • Zbudowano stację hydroforową przy ul. Drogowców na potrzeby osiedla SAM-81.
  • Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej.
  • Powołano do życia Straż Miejską.
  • Rozpoczęto telefonizację miasta.
  • Rozpoczęło działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Pierwszą jego siedzibą był budynek MOK.
  • Zakończono budowę przedszkola nr 2 przy ul. Sosnowej (na tyłach Urzędu Miasta).
 • 1993

  • Rozpoczęto budowę budynków komunalnych przy ul. Rejtana.
  • Oddano do użytkowania parterową część rozbudowanej części Przychodni Zdrowia.
 • 1994

  • Otwarto automatyczną centralę telefoniczną.
  • Rozpoczęto budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Drogowców.
  • Zawarto z Otwockiem porozumienie o odprowadzaniu ścieków kanalizacji sanitarnej z Józefowa do oczyszczalni ścieków w Otwocku.
  • Poświęcono plac budowy kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela. Pracami od samego początku kierował ksiądz Jan Murziak. W tym samym roku na placu postawiono kaplicę.
  • Oddano do użytku pierwszy budynek komunalny przy ul. Rejtana 3/5 z 10 mieszkaniami.
 • 1995

  • Otwarto laboratorium analityczne w Przychodni Miejskiej.
  • Oddano do użytku drugi budynek szkoły przy ul. Granicznej
  • Powstała stacja uzdatniania wody.
 • 1996

  • Rozpoczęto modernizację oświetlenia ulicznego – wymiana 300 lamp na energooszczędne.
  • Oddano do użytku drugi budynek komunalny przy ul. Rejtana 1a z 20 mieszkaniami.
  • Dokonano modernizacji kotłowni w budynkach: Szkole Podstawowej Nr 1, Przychodni Zdrowia i Urzędzie Miasta.
 • 1997

  • Rozpoczęto budowę miejskiej sieci kanalizacyjnej. Pierwszym etapem była budowa centralnej przepompowni ścieków przy ulicy Jarosławskiej.
  • Powołano do życia Towarzystwo Budownictwa Społecznego (akt notarialny z 16.12.1997 r.)
 • 1998

  • Uruchomiono przepompownię ścieków. 8 września pierwsze ścieki popłynęły do oczyszczalni w Otwocku.
  • Otwarcie filii Banku Spółdzielczego - pierwszego banku w Józefowie przy ul. Skłodowskiej. Bank zmienił siedzibę i obecnie mieści się przy ul. Sikorskiego.
  • Rozpoczęcie budowy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
 • 1999

  • 1 stycznia weszła w życie reforma administracyjna Polski wprowadzająca 3 stopniową strukturę podziału terytorialnego: gminy, powiaty i województwa.
  • Rozpoczęto budowę osiedla TBS na 60 mieszkań przy ul. 3 Maja 98.
  • Rozpoczęto budowę Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji.
  • Oddano do użytku pierwsze w Józefowie rondo na skrzyżowaniu ul. Jarosławskiej i Piłsudskiego.
  • Reaktywowano Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, które swój rodowód bierze od Towarzystwa Miłośników Józefowa założonego 1930 r.
  • Dokonano modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
 • 2000

  • Rozpoczęto budowę osiedla TBS przy ul. Wroniej na 135 mieszkań.
  • Oddano do użytkowania piętro w dobudowanej części Przychodni Zdrowia. Otwarte zostały nowe gabinety. Do pomieszczeń na parterze przeniesiono siedzibę MOPS, a do pomieszczeń na I piętrze – siedzibę Biblioteki Miejskiej.
  • Ukończono budowę pierwszego budynku osiedla TBS przy ul. 3 Maja.
  • Sprzedano teren nad Świdrem użytkowany przez MOSiR (obecnie mieści się tam hotel Holiday Inn).
 • 2001

  • Odsłonięto Pomnik Łączniczek AK na placu przy Urzędzie Miasta.
  • Oddano do użytku użytku drugie w Józefowie rondo na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Granicznej.
  • Oddano do użytku budynek gimnazjum w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji.
  • Oddano do użytku pływalnię krytą w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji.
  • Rozpoczęto budowę hali sportowej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji.
  • Zbudowano pierwsze ścieżki pieszo- rowerowe wzdłuż ul. Wiązowskiej i Wawerskiej.
  • Ukończono budowę pierwszego budynku osiedla TBS przy ul. Wroniej.
  • Ukończono budowę drugiego budynku osiedla TBS przy ul. 3 Maja
 • 2002

  • Oddano do użytku halę sportową w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji.
  • Ukończono budowę dwóch pozostałych budynków osiedla TBS przy ul. Wroniej.
  • Oddano w dzierżawę, nowopowstającej, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej, budynek przy Szkole Podstawowej Nr 2.
 • 2003

  • Opracowano Strategię Rozwoju Miasta
  • Budowa Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji wyróżniona została tytułem „Budowa Roku 2003”.
 • 2004

  • Podpisano umowę o wzajemnej współpracy z włoskim miastem Bitetto.
  • Rozpoczęto budowę boiska sportowego na Miejskich Terenach Sportowo-Rekreacyjnych „Józefovia”.
  • Przeprowadzono termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Przychodni Zdrowia.
  • Przeprowadzono pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego.
  • W ramach ZPORR podpisano umowę na dofinansowanie I wniosku unijnego pod nazwą „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie”. Jego realizacja nastąpiła w latach 2005 – 2007. W efekcie powstało 23 kilometry sieci wodociągowej oraz 24,5 km – kanalizacyjnej. Wartość projektu to ponad 40 mln zł.
  • Ukończono budowę osiedla TBS przy ul. Werbeny na 152.
  • Ukończono budowę kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
 • 2005

  • Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  • Otwarcie placu zabaw na terenie parafialnym przy ul. 3 Maja
 • 2006

  • Oddano do użytku ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z Kardynała Wyszyńskiego oraz 3 Maja z Graniczną.
  • Urząd Miasta otrzymał certyfikat PN-EN ISO 9001:2001.
  • Oddano do użytku 2 budynki komunalne przy ul. Reymonta na 33 mieszkania.
  • Oddano do użytku plac zabaw przy ul. Sosnowej.
  • Oddano do użytku osiedle TBS przy ul. Zielonej na 70 mieszkań.
  • Otwarcie placu zabaw przy ul. Sosnowej
  • Otwarcie placu zabaw przy ul. Asnyka
 • 2007

  • Otwarcie Hotelu Holiday Inn na miejscu dawnego MOSIR-u nad Świdrem.
  • Oddano do użytku budynek nowej siedziby TBS przy ul. Zielonej. Wcześniej siedziba TBS znajdowała się w budynku przy ul. Sosnowej 17.
  • Oddano do użytku budynek nowej siedziby Urzędu Pocztowego przy ul. Sikorskiego. Wcześniejsza siedziba miała miejsce przy ul. Piłsudskiego.
  • Oddanie do użytku ronda na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej i Kardynała Wyszyńskiego.
  • Oddanie do użytku ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Polnej.
  • Oddano do użytku nowy budynek Komisariatu Policji przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10. Pierwszy Komisariat MO mieścił się w wynajmowanym prywatnym budynku, następnie został przeniesiony do budynku przy ul. Wyszyńskiego 7.
  • Oddanie placu zabaw przy ul. Długiej.
  • Oddanie placu zabaw przy osiedlu TBS przy ul. Wilgi
 • 2008

  • Wprowadzono „Wspólny bilet ZTM – KM” na trasie Warszawa - Otwock – Warszawa. To specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin”.
  • Zbudowano I etap monitoringu miejskiego.
  • Otwarto skate-park przy ul. Wawerskiej.
  • Oddano do użytku budynek przedszkola dla 120 dzieci przy ul. Sosnowej 17
 • 2009

  • Oddano do użytku plac zabaw przy ul. Małej.
  • Urząd Miasta otrzymał certyfikat PN-EN ISO 9001:2009.
  • Oddano do użytku Osiedle TBS przy ul. Zawiszy. W trzech budynkach znajdują się 54 mieszkania.
 • 2010

  • 25 marca podpisano umowę na dofinansowanie II projektu unijnego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. W trakcie jego realizacji planowane jest wybudowanie 78 km sieci kanalizacyjnej i 62 km sieci wodociągowej. Po zakończeniu realizacji wniosku w 94% zaspokojone będą potrzeby kanalizacyjne w Józefowie. Wartość projektu to 105 mln zł.
  • Oddano do użytku dwa place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 2, zbudowane w ramach programu „Radosna Szkoła”.
  • Otwarto plac fitness przy ul. Moniuszki.
  • Oddano do użytku budynek socjalny przy ul. Wiązowskiej 95c na 16 mieszkań.
  • Otwarto siedzibę Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie.
  • Przekształcono Zakład Gospodarki Komunalnej w Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. oraz Zakład Oczyszczania.
  • Uruchomiono SKM
 • 2011

  • Oddanie do użytku ronda na skrzyżowaniu ul. Generała Sikorskiego z ul. Skłodowskiej.
  • Rozpoczęto rozbudowę Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych „Józefovia” nad Świdrem. Zbudowane zostały dwa boiska: terenowe i wielofunkcyjne wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną.
  • Oddano do użytku nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1.
  • Rozpoczęto generalny remont budynku „B” Urzędu Miasta.
 • 2012

  • Obchodzono 50-lecie przyznania praw miejskich Miastu Józefów.
  • Prezydent RP Bronisław Komorowski został Honorowym Obywatelem Miasta.
  • Przeprowadzono dalszą rozbudowę Miejskich Terenów Sportowo - Rekreacyjnych „Józefovia”. Powstało m. in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, dwie trybuny, parkingi, zainstalowano także monitoring, oświetlenie oraz nagłośnienie.
  • Przeprowadzono remont sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
  • Powstały ciągi pieszo - rowerowe na ulicach: Kardynała Wyszyńskiego, Granicznej, Świerkowej, 3 Maja, Marszałka Piłsudskiego.
  • Powstało rondo na skrzyżowaniu ulic Polnej i Marszałka Piłsudskiego.
 • 2013

  • Ostatnie liniowe roboty budowy sieci w ulicach oraz kontynuowana modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ramach projektu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa. Łącznie w ramach projektu powstało blisko 62 km wodociągu i 78 km kanalizacji sanitarnej. Na koniec 2013 roku do sieci wodociągowej podłączono ponad 3 tys. mieszkańców,  a ponad 4 tys. - do sieci kanalizacyjnej.  
 • 2014

  Powstanie placu zabaw przy ul. Księdza Malinowskiego oraz linarium przy ul. Godebskiego. Uruchomienie siłowni na wolnym powietrzu przy ulicach: Długiej, Asnyka,  Małej, Godebskiego oraz obok siedziby TBS.

  Oficjalne zakończenie Projektu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Józefowie oraz otwarcie Projektu Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną. 

  Otrzymanie dofinansowania unijnego Projektu „Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa – dokumentacja techniczna” oraz Projektu Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną. 

  Uroczyste otwarcie Skweru im. Św. Jana Pawła II wraz z fontanną, placem zabaw, siłownią na wolnym powietrzu oraz remont elewacji Miejskiego Ośrodka Kultury.