Opłata targowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.

Opłaty targowej dokonuje się u inkasenta, którym jest Urząd Miasta Józefowa lub bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Józefowa: 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001.

Dzienna stawka opłaty targowej od jednego stanowiska w okresie od 1 października  do 31 grudnia na terenie miasta Józefowa wynosi przy sprzedaży z:  

         a) samochodu osobowego, straganu, stołu ‐ 40,00 zł;  
         b) innych samochodów, przyczep, naczep  ‐  50,00 zł;
         c) z wózka ręcznego, ręki i kosza ‐ 30,00 zł;
         d) w przypadku innym niż powyżej ‐  60,00 zł.
 
Dzienna stawka opłaty targowej od jednego stanowiska w pozostałym okresie na terenie
miasta Józefowa wynosi przy sprzedaży z:  
         a) samochodu osobowego, straganu, stołu ‐ 20,00 zł;
         b) innych samochodów, przyczep, naczep   ‐ 30,00 zł;
         c) z wózka ręcznego, ręki i kosza ‐ 10,00 zł;
         d) w przypadku innym niż powyżej ‐ 40,00 zł.
       
 
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej,
stosuje się stawkę wyższą

Więcej informacji: