Sprzedaż działek

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: sprzedane
Lokalizacja: ul. Paderewskiego, nr obrębu: 33. nr działki: 78/1 oraz 79/1 (zobacz na mapie)
Powierzchnia: 1961 m2 oraz 1975 m2
Wartość: 782 tys. zł oraz 788 tys. zł

Cena sprzedaży  uzyskana w przetargu :  795 880,00zł  

 

Przetargi odbędą się w dniu 22 lutego 2017 roku o godzinie1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Budynek A, pokój nr 114.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

 

Wpłacenie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału tylko w przetargu na jedną działkę, określoną w dowodzie wpłaty.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania: