Parametry projektowe

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)


Parametry projektowe oczyszczalni

Obecnie Projekt „Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie”czeka na decyzję w sprawie przyznanie środków w ramach konkursu Oś Priorytetowa II, Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1771

 

Realizacja projektu planowana na 2015 rok została przesunięta. 

  • Obecne potrzeby Miasta: 2000  m/dobę 
  • Średni dobowy dopływ ścieków: 2500 m3 /dobę
  • Maksymalny dobowy dopływ ścieków: 3000 m3 /dobę
  • Liczba etatów: 6
  • Teren bezpośrednio zajęty: 8 245 m2
  • Powierzchnia zabudowy: 1 970 m2
  • Liczba wyciętych drzew: 1044
  • Liczba posadzonych drzew: 2322 (posadzono już 840)