Gospodarka osadami i hermetyczność

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Gospodarka osadami

Gospodarka osadowa polegać będzie na stabilizacji tlenowej i mechanicznym odwodnieniu osadów. 

Minimalizujemy ilość powstających odpadów. Józefowska oczyszczalnia jest jedną z pierwszych w Polsce, która planuje zastosować prasę tłokową pozwalającą na odwodnienie osadów na poziomie ok. 30%. Dla porównania bardziej typowe rozwiązania, np. wirówki pozwalają na odwodnienie w wysokości ok. 18-20%.

Odwodnione osady nie będą składowane na terenie oczyszczalni, ani w żadnym innym miejscu na terenie Józefowa, lecz przekazywane na bieżąco do utylizacji podmiotom zewnętrznym. Planowana częstotliwość ich odbioru z terenu oczyszczalni – maksymalnie 2 razy w tygodniu.

Nie przewiduje się budowy stacji zlewnej ścieków dowożonych. Ścieki dowożone charakteryzują się zwykle bardzo wysokim ładunkiem zanieczyszczeń oraz posuniętym stopniem rozkładu, więc są źródłem uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (np. w postaci amoniaku i siarkowodoru). Brak punktu zlewnego eliminuje możliwość przykrych doznań w momencie wprowadzania tych ścieków do oczyszczalni, a także możliwość ewentualnego zwiększenia ruchu samochodowego transportującego ścieki.

Zobacz jak będzie przebiegał proces oczyszczania

Hermetyczność

Wszelkie urządzenia technologiczne oczyszczania ścieków wraz z armaturą technologiczną usytuowane będą w pomieszczeniach zamkniętych w celu minimalizacji oddziaływania oczyszczalni na środowisko (zapachy, dźwięki).

Dodatkowo, aby uniemożliwić wydostawanie się zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz, każdy budynek, w którym prowadzone będą procesy technologiczne, zostanie wyposażony w mechaniczną wentylację połączoną z instalacją dezodoryzacji (szeregu filtrów pochłaniających powietrze złowonne).