Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Uwaga! Locha z z młodymi na niezbudowanej posesji przy ulicy Ogrodowej (odcinek od ul. Reja do 3 Maja)
17 kwietnia 2018

Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności. Niedokarmianie zwierząt, pilnowanie psów, aby nie prowokowały lochy do agresji oraz niezwłoczne poinformowanie Straży Miejskiej, gdy locha postanowi wyprowadzić młode poza teren posesji.

 

W połowie kwietnia, na terenie prywatnej, ogrodzonej nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej  zamieszkała locha dzika. Zwierzę postanowiło się tam oprosić.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku na posesji na rogu ulic  Poniatowskiego i Paderewskiego.

Wówczas Urząd Miasta skonsultował swój plan działań z Maciejem Zabryjewskim – lekarzem weterynarii specjalizującym się w zwierzętach łownych.

Ustalono m. in. że nie będą podejmowane próby wypłaszania zwierzęcia z obecnego miejsca bytowania, gdyż locha z młodymi jest szczególnie agresywna od czasu rozrodu. Dziki nie będą także odstraszane środkami zapachowymi, co mogłoby wzmożyć agresję.

W ocenie eksperta po 14 dniach locha z małymi powinna sama opuścić obecne miejsce bytowania w celu poszukiwania pożywienia. Jeśli dzik z małymi opuści legowisko wskazane jest odłowienie dzika.  

Podobną strategię postanowiono zastosować w przypadku lochy z ul. Ogrodowej.

Miejsce przebywania lochy z młodymi zostało oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

 

PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI!

Należy także powstrzymać się od dokarmiania zwierząt, aby nie zachęcić ich do pozostania na terenie zabudowanym.