Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
XIX Spotkania nad Świdrem
17 maja 2018
25 maja br. odbędzie się XIX już edycja "Spotkań nad Świdrem". To ekologiczne warsztaty prowadzone w rezerwacie rzeki Świder i w jego najbliższej okolicy, organizowane od lat przez SP 3 w Józefowie (dawne gimnazjum).
 
Do udziału w wydarzeniu zapraszane są szkoły z całego powiatu. Co roku w ramach "Spotkań", nad Świder przybywa ponad setka młodzieży. Uczniowie mogli również wziąć udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym "Korzyści wynikające z sąsiedztwa Rezerwatu Świder".
 
"Spotkania nad Świdrem" rozwijają zainteresowania przyrodnicze uczniów gimnazjów leżących w okolicy Rezerwatu Rzeki Świder, integrują młodzież powiatu w ramach wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego, umożliwiają poznawanie walorów przyrodniczych regionu, kształtują postawy proekologiczne oraz przybliżają sposoby oceny stanu wody, gleby, powietrza i bioróżnorodności badanego ekosystemu.
 
Urząd Miasta Józefów pomaga w organizacji przedsięwzięcia zapewniając materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, a Starostwo Powiatowe w Otwocku funduje nagrody książkowe dla laureatów konkursu plastycznego. (UM Józefów)
 
Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji "Spotkań nad Świdrem":
Pliki do pobrania: