Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kolejne umowy na wymianę kotłów podpisane
12 czerwca 2018
Do 11 czerwca podpisano już 39 umów na wymianę starych kotłów węglowych na gazowe. Ich wartość to ponad 174,5 tysiąca zł.
 
Na stronie Urzędu Miasta publikujemy licznik ilustrujący postęp wymiany kotłów węglowych na gazowe.
 
Licznik wskazuje liczbę podpisanych umów na dofinansowanie do wymiany kotłów oraz wysokość środków, które zostały zarezerwowane na realizację tych umów. Na wykresie kołowym widać jaka część puli przeznaczonej na dopłaty została już wykorzystana - to "zarezerwowane środki", czyli wartość podpisanych umów.
 
Wnioski o dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych można było składać do końca maja. Dotacje sięgają 6 tysięcy złotych. 
 
Według szacunków Urzędu Miasta, dofinansowanie pozwoli na wymianę do 100 kotłów węglowych starego typu. – W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczna na temat smogu. Wierzę, ze dzięki temu zainteresowanie mieszkańców wymianą starych instalacji grzewczych będzie wysokie. Niestety zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza zimą, to problem, który dotyka także Józefowa. Dopłaty do wymiany kotłów to jeden ze sposobów walki z tym zjawiskiem – mówi zastępca burmistrza Marek Banaszek.
 
Dofinansowanie przez miasto wynika z uchwały, którą Rada Miasta przyjęła 2 lutego br., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefowa, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła. W uchwale określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta, w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła. Miasto Józefów zarezerwowało na ten cel pół miliona złotych.
 
Z dotacji mogły skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne, przedsiębiorcy, jednostki z sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
 
Dotacje można było otrzymać na:
 
- likwidację kotła lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia na paliwo stałe i zastąpienie go przez nowy kocioł opalany paliwem gazowym albo olejem opałowym lub przez pompę ciepła (do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6 000 zł);
 
- likwidację kotła na paliwo stałe niespełniającego wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia i zastąpienie go przez nowy kocioł na paliwo stałe (do 60 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż  4 000 zł).
 
Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania w związku z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze wniosków znajdują się z załącznikach do ustawy:   http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=421783
(UM Józefów)