Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wymiana kotłów - dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie
26 czerwca 2018
Burmistrz miasta Józefowa zawiadamia o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródła ciepła. 
 
Wnioski mozna składać od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 lipca 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa. Dotacje sięgają 6 tysięcy złotych. 
 
W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczna na temat smogu. Wierzę, że dzięki temu zainteresowanie mieszkańców wymianą starych instalacji grzewczych będzie wysokie. Niestety zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza zimą, to problem, który dotyka także Józefowa. Dopłaty do wymiany kotłów to jeden ze sposobów walki z tym zjawiskiem – mówi zastępca burmistrza Marek Banaszek.
 
Dofinansowanie przez miasto wynika z uchwały, którą Rada Miasta przyjęła 2 lutego br., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefowa, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła. W uchwale określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta, w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła. Miasto Józefów zarezerwowało na ten cel pół miliona złotych.
 
Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne, przedsiębiorcy, jednostki z sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
 
Dotacje można otrzymać na:
 
- likwidację kotła lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia na paliwo stałe i zastąpienie go przez nowy kocioł opalany paliwem gazowym albo olejem opałowym lub przez pompę ciepła (do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6 000 zł);
 
- likwidację kotła na paliwo stałe niespełniającego wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia i zastąpienie go przez nowy kocioł na paliwo stałe (do 60 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż  4 000 zł).
 
Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania w związku z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze wniosków znajdują się z załącznikach do ustawy:   http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=421783
 
Do 22 czerwca podpisano już 46 umów na wymianę starych kotłów węglowych na gazowe. Ich wartość to ponad 206 786 tysiąca zł. Wypłacono już 10 080 zł.
 
Na stronie Urzędu Miasta regularnie publikowany jest licznik ilustrujący postęp wymiany kotłów węglowych na gazowe. Licznik wskazuje liczbę podpisanych umów na dofinansowanie do wymiany kotłów oraz wysokość środków, które zostały zarezerwowane na realizację tych umów. Na wykresie kołowym widać jaka część puli przeznaczonej na dopłaty została już wykorzystana - to "zarezerwowane środki", czyli wartość podpisanych umów.
 
 
(UM Józefów)