Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
ASF – co zrobić w przypadku znalezienia padłego dzika
13 lipca 2018
W Józefowie znaleziono cztery padłe dziki zarażone ASF - afrykańskim pomorem świń. Choroba nie zagraża ludziom i innym niż świnie zwierzętom, jednak w przypadku znalezienia martwego dzika prosimy o zachowanie ostrożności oraz o kontakt z odpowiednimi służbami.
 
Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. ASF nie zagraża również zwierzętom innym niż świnie, dziki i świniodziki.
 
Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach, jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice. Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby. W Polsce ASF notowana jest od 2014 roku - początkowo na obszarach w pobliżu granicy z Białorusią, a od 2016 roku również w województwie mazowieckim i lubelskim.
 
W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami. Województwo mazowieckie, w tym powiat otwocki znajdują się w obszarze objętym ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), gdzie obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa. Więcej na temat ograniczeń oraz mapa ASF w Polsce: www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce .
 
W jakim stopniu ASF dotyczy mieszkańców Józefowa?
 
ASF to choroba świń i dzików. Nie zagraża bezpośrednio ludziom. Nie trzeba również obawiać się o zwierzęta domowe - wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF. Należy unikać kontaktu z padłymi dzikami.
 
Każdy fakt znalezienia padłej świni/dzika w Józefowie należy zgłosić do: Straży Miejskiej (22 789 22 12), Zarządzania Kryzysowego (Zbigniew Stochaj, 22 779 00 51) lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku 694 465 883.
 
W celu uniknięcia przeniesienia na inne zwierzęta w sposób mechaniczny czynników zakaźnych wywołujących różne choroby, nie tylko ASF, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
- nie pozwolić domowym zwierzętom na kontakt z padłymi świniami i dzikami,
- w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie,
- osoby postronne (tzn. osoby nie zajmujące się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie), nie powinny wchodzić - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie; należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie. (wetgiw.gov.pl/UM Józefów)