Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Podatki i opłaty 2018
12 października 2018
Urząd Miasta Józefowa dziękuje mieszkańcom za terminowe opłacanie podatków. Zapewnia to realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie.
 
Drodzy Mieszkańcy, dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat. Zapewnia to realizację zadań zaplanowanych w budżecie Miasta Józefowa.
 
Brak wpłaty w terminie powoduje przykre konsekwencje: dłużnik obciążony jest kosztami upomnienia (11,60 zł), a jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, Urząd Miasta rozpoczyna postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości od dłużnika (koszty egzekucyjne  pokrywa dłużnik). 
 
PRZYPOMINAMY O KOLEJNYCH TERMINACH PŁATNOŚCI:
 
Podatek od nieruchomości
Terminy płatności: osoby fizyczne do 15 listopada, osoby prawne do 15 każdego miesiąca.
 
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Terminy płatności: do 10 października, do 10 listopada, do 10 grudnia i za miesiąc grudzień do 20 grudnia. 
 
(UM Józefów)