Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Targowisko w Magnuszewie
15 maja 2019

Wójt Gminy Magnuszew zaprasza mieszkańców Józefowa do odwiedzenia nowego targowiska, na którym lokalni rolnicy oferują produkty sezonowe.

 

Gmina Magnuszew jest gminą o charakterze rolniczym. Dominującymi uprawami rolnymi na jej terenie są  uprawy warzyw, sadów jabłoniowych oraz  duże powierzchnie uprawy truskawek. W 2018 roku,  w gminnej miejscowości Magnuszew przy drodze krajowej nr 79, przy współudziale  pozyskanych funduszy Unijnych w ramach PROW 2014-2020  wybudowane zostało profesjonalne targowisko o nazwie  „Mój Rynek”, mające służyć rolnikom do sprzedaży produktów rolnych i produktów lokalnych. Między innymi będzie tam miała swoją lokalizację giełda truskawkowa.

W związku ze zbliżającym się sezonem  zbiorów truskawek, zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakupem hurtowym i detalicznym  świeżych  truskawek  o wysokiej  jakości konsumpcyjnej na targowisko „Mój Rynek” w Magnuszewie. Targowisko będzie czynne codziennie od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Z  wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Magnuszew -Marek Drapała

 

(Gmina Magnuszew)