Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Ulga termomodernizacyjna
25 września 2019

Czy wiesz, że właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od podatku wydatki związane z termomodernizacją budynku? Tłumaczymy kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje ulga termomodernizacyjna.

 

1 stycznia 2019 r. wprowadzono w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. ulgę termomodernizacyjną. W ramach ulgi możliwe jest odliczenie od dochodu kosztów poniesionych przez podatnika na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (definicję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zawiera art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów).

               

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi?

 

 • odliczeniu podlegają koszty związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w  jednorodzinnym budynku mieszkalnym (art. 3 pkt 2a ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.),
 • ulga termomodernizacyjna dotyczy budynków już wybudowanych,
 • maksymalna kwota możliwa do odliczenia od podatku wynosi 53 000 zł,
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy zakończyć w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek,
 • z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podmioty które poniosły wydatki wyszczególnione w wykazie po 1 stycznia 2019 roku,
 • wydatki na inwestycje musi ponieść podatnik który jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,
 • odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28), w którym poniesiono wydatki (rozliczenie PIT w 2020 r.),
 • nie jest możliwe odliczenie wydatków które zostały sfinansowane przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie (dotacja),
 • w przypadku, gdy kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega ona odliczeniu w kolejnych latach (maksymalnie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek),
 • odliczenie wydatków związanych z termomodernizacją jest możliwe w przypadku każdej równocześnie realizowanej przez podatnika inwestycji,
 • w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest przez przedsiębiorcę będącego czynnym podatnikiem VAT wydatki rozlicza się w kwotach netto,
 • podatnik,  który  po  roku,  w którym  dokonał  odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu  za  rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

 

Jakie wydatki podlegają uldze?

Materiały i usługi, które można odliczyć od podatku w ramach ulgi zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

 

Podstawa prawna oraz ogólne objaśnienia przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) - art. 26h

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

- Objaśnienia podatkowe z 16 września 2019 r. w sprawie ulgi termomodernizacyjnej

 

Udzielanie informacji 

W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane proszone są o kontakt z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.00 pod numerami:

 • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Pytania można również przesyłać poprzez formularz kontaktowy do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym  lub skorzystać z czatu z konsultantem.

 

(UM Józefów)