Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Bądź w porządku
26 września 2019

W Józefowie pojawiły się pomarańczowe tablice z hasłami promującymi zachowanie porządku i nieśmiecenie. Mocny kolor i oryginalne slogany mają zwrócić uwagę i skłonić do refleksji.

 

Warunki przyrodnicze w Józefowie zachęcają do spacerów w lesie, wypoczynku nad Świdrem i wycieczek rowerowych. Niestety, nie wszyscy potrafią pozostawić odwiedzane przez siebie miejsca w takim stanie, w jakim je zastali. Niektórzy mają problem z odnalezieniem pojemników na śmieci, inni – z celnym trafieniem do koszy.

 

Miasto chce zmobilizować wszystkich korzystających z przestrzeni miejskiej do dbania o porządek. Dlatego w Józefowie pojawiły się tabliczki z hasłami zachęcającymi do troski o czystość w mieście. – To coś więcej niż tabliczka „nie śmieć”, na którą wiele osób nie zwraca uwagi. Chcemy aby przekaz skłaniał do myślenia, zachęcał do dyskusji, czasem nawet zawstydzał. Grunt, aby był zauważalny – mówi burmistrz Marek Banaszek.

 

Na utrzymanie czystości i porządku Miasto Józefów wyda w tym roku ponad  0,5  mln zł. Środki te zostaną przeznaczone m. in na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta, zakup pojemników i koszy ulicznych, zimowe utrzymanie dróg oraz konserwacje terenów zieleni miejskiej.

 

W całym mieście ustawione jest ok. 450  koszy na śmieci i dodatkowo 15 dużych beczek nad Świdrem. Kosze opróżniane są codziennie od poniedziałku do soboty, a jeśli zachodzi potrzeba również w niedziele przez Zakład Obsługi „Piękne Miasto”.

– Pamiętajmy, że czystość  naszego miasta zależy przede wszystkim od nas, od tego jak dbamy o nasze otoczenie.  Aby zachować porządek, wystarczy, aby każdy wrzucał śmieci do kosza, nie na ulicę czy tereny publiczne - przystanki, place zabaw, skwery. Wówczas pracownicy czas zaoszczędzony na zbieraniu odpadów będa mogli wykorzystać na realizację innych zadań kształtujących pozytywny wizerunek naszego miasta  - mówi Magda Cymerman, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

To właśnie ta komórka w Urzędzie Miasta prowadzi działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i tutaj można zgłaszać uwagi i interweniować w spawie porzuconych odpadów (tel. 22 779 00 16). Referat współpracuje z Zakładem Obsługi “Piękne Miasto”któremu zleca uprzątnięcie odpadów natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców.

Jednak zarówno RGK jak i Piękne Miasto mają szereg innych zadań, z których muszą się wywiązywać. – Zachowanie porządku powinno należeć do mieszkańców. Zadaniem Gminy jest natomiast dostarczenie pełnej infrastruktury, która im to umożliwi – mówi burmistrz Banaszek.

Urząd Miasta zapewnia wywóz śmieci zmieszanych, zielonych i segregowanych. W soboty działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można oddać również odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci. Drobne elektroodpady można też wrzucać do pojemnika ustawionego przez ICSiR przy ul. Długiej. 

 

W ostatnim czasie za porządkowanie miasta zabrali się również sami mieszkańcy. Wielu z nich, podczas rodzinnych spacerów po lesie, zbiera znalezione tam śmieci. Powstała nawet nieformalna grupa, która pod hasłem „Chodź na spacer zbierać śmieci” co 2 tygodnie spotyka się w umówionym miejscu i sprząta wybrany obszar. Zebrane śmieci są następnie wywożone przez pracowników ZO Piękne Miasto.

 

Tabliczki przypominające o zachowaniu porządku są właśnie ustawiane w miejscach, w których najczęściej pojawiają się śmieci. To autorski projekt Urzędu Miasta. W ramach akcji powstało 11 haseł i 22 tabliczki. Hasła będą prezentowane sukcesywnie na profilu UM Józefowa na Facebooku. 

(UM Józefów)