Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Rządowo - samorządowe rozmowy o smogu
10 października 2019

W Poznaniu trwają największe w regionie EŚW targi ochrony środowiska – Pol-Eco System. Burmistrz Marek Banaszek, obok m.in. ministra środowiska Henryka Kowalczyka i prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego wystąpił w roli panelisty na konferencji dotyczącej smogu.

 

Burmistrz Banaszek został zaproszony przez organizatorów do zaprezentowania punktu widzenia samorządów na wdrażane przez rząd programy poprawy jakości powietrza oraz wskazania realnych potrzeb i problemów przed jakimi stoją gminy w walce ze smogiem.

 

Z naszych doświadczeń wynika, że źródłem dymu i smogu są głównie stare obiekty. Ich właściciele borykają się z różnymi problemami, które nie zostały uwzględnione w programie rządowym Czyste Powietrze. Obecnie o najwyższy poziom dofinansowania z programu mogą ubiegać się rodziny, w których dochód nie przekracza 600 zł na osobę.  A przecież trzyosobowa rodzina o łącznych  miesięcznych dochodach 1800 zł ma dużo bardziej podstawowe problemy i wydatki niż docieplenie  dachu. Sugerowałbym urealnienie limitów dopłat – mówił burmistrz Banaszek.

 

Burmistrz zwrócił uwagę, że stare nieruchomości, które w pierwszej kolejności powinny otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze często mają nie tylko zły stan techniczny, ale również formalno – prawny. A to, zgodnie z przepisami, dyskwalifikuje ich właścicieli jako beneficjentów programu. Często się zdarza, że z powodu niedokończonej sprawy spadkowej czy np. dużej liczby współwłaścicieli, z którymi brak kontaktu nieruchomość jest wykluczana z możliwości dofinansowania. – Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy najważniejsze są dla nas zapisy w księdze wieczystej, czy może jesteśmy w stanie wyjść w jakiś sposób na przeciw użytkownikom tych domów, aby osiągnąć pożądany efekt - mówił burmistrz.

 

Minister Kowalczyk przyznał, że m.in. w związku z podniesieniem płacy minimalnej należy podnieść również kryteria dochodowe w programie. Nawiązując do pozostałych sugestii burmistrza Banaszka wspomniał, że ministerstwo będzie rozważać odpowiednie  rozwiązania prawne. Przedstawiając szczegóły programu Czyste Powietrze i pierwsze doświadczenia  z jego wdrażania minister Kowalczyk powiedział, że wiele gmin w Polsce rezygnuje z własnych programów na rzecz wdrażania programu rządowego. Mieszkańcy Józefowa mogą korzystać z pomocy Urzędu Miasta w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze”, a niebawem – od listopada – ruszy kolejna tura  przyjmowania wniosków o dopłaty z miejskiego budżetu do wymiany kotłów.

 

Burmistrz Banaszek powiedział również, że wskazane są narzędzia prawne, które wzmocnią trzy najważniejsze kierunki działań w walce ze smogiem, czyli strategię kija, marchewki i edukacji (zachęt do wymiany pieców, kar za palanie nieodpowiednim opałem i wzmocnienia świadomości mieszkańców nt. smogu).

 

Podczas targów burmistrz miał również możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządowcami na temat kryzysu w gospodarce odpadami komunalnymi.

 

Targi POL-ECO-SYSTEM to wydarzenie o ponad 30-letniej tradycji gromadzące przedstawicieli branży komunalnej i ochrony środowiska. W debacie o smogu, obok burmistrza Marka Banaszka, uczestniczyli Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny, Prezes BOŚ  SA Bogusław Białowąs, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, burmistrz gminy Skała Krzysztof Wójtowicz oraz Carlos E. Piñerúa z Bank u Światowego w Polsce.

(UM Józefów)